بزرگترین کارخانه تولید بتن آماده استاندارد در کرمان

واحد کنترل کیفیت (QC)

پرمصرف ترین مصالح ساختمانی در دنیا و کشور ما یتن است و یکی از آیتم های مهم ساختمان بوده که خوشبختانه مشمول نشان استاندارد اجباری در ایران میباشد. از الزامات و پیش نیازهای داشتن نشان استاندارد در یک واحد تولیدی بتن میتوان به احراز هویت قانونی آزمایشگاه کنترل کیفیت، تعیین چارت سازمانی آزمایشگاه، تعیین مسئولیت و اختیارات کارکنان تاثیرگذار بر کیفیت محصول، آموزش و تسلط مدیران کنترل کیفیت بر جدیدترین استانداردها و دستورالعمل های کاری  اشاره کرد؛ در نهایت با ارائه گواهینامه های آموزشی اجباری مدیران کنترل کیفیت، جهت بررسی واحد و مدیران QC، مصاحبه و ممیزی توسط کارشناسان اداره استاندارد صورت میگیرد تا پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت صادر گردد.

شرکت بتن سازان شهر کرمان با استقرار آزمایشگاه و واحد کنترل کیفی دقیق و مبتنی بر اصول علمی مطابق با استاندارد های ملی، وظیفه کنترل کیفیت مصالح اولیه ورودی و محصول نهایی در مراحل تولید و اجرا را بر عهده دارد؛ همچنین مدیران QC طی مراحل تولید، فرآیند پایش کیفیت را با استفاده از اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام میدهند. لازم به ذکر است این مرکز با تلاش پرسنل، موفق به دریافت گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و معادن و آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

هدف کنترل کیفیت:
حفظ استاندارد های تعیین شده، کشف و تصحیح انحرافات پروسه در عمل و ارزیابی کارایی واحدها و افراد.
فعالیت های کنترل کیفیت:
۱-کنترل طرح محصول و هم چنین طرح فرایند.
۲-کنترل مواد ورودی.
۳-کنترل حین تولید به منظور اقدامات پیشگیرانه.
۴-مطالعات ویژه در فرایند با هدف ریشه یابی مشکلات اصلی.

عوامل ایجاد محصول بی کیفیت:
۱-خطاهای انسانی.
۲-مواد اولیه.
۳-ماشین آلات و ابزار آلات.
۴-محیط تولید.
۵-ضعف در طراحی.
عوارض ناشی از محصول غیر استاندارد:
۱-ادعای خسارت.
۲-برگشت محصولات تولید شده.
۳-هزینه های اصلاحی.
۴-هزینه های پیشگیرانه.
۵-سلب اعتماد مشتریان از سازمان

مجموعه آزمایش‌های انجام شده در این آزمایشگاه مطابق با ضوابط استاندارد شامل  موارد زیر میباشد:

بتن آماده بر اساس ISIRI 6044:
تعیین روانی به روش اسلامپ ISIRI 3203
وزن مخصوص بتن تازه ISIRI 3203
تعیین هوای بتن تازه (روش حجمی) ISIRI 3823
آزمون تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی و استوانه ای ISIRI 3206 و ISIRI 6048

سنگدانه ریز:
دانه بندی، ارزش ماسه، ضریب نرمی ISIRI 302 , ISIRI 4977 (فیزیکی)
الک ۷۵ میکرون ISIRI 446 (فیزیکی)
ناخالصی های آلی ISIRI 4979 (شیمیایی)
کلوخه رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه ISIRI 4978 (فیزیکی)
تعیین مقدار سولفاتهای محلول در آب ISIRI 8672
تعیین کلرید محلول در آب ISIRI 7147 (شیمیایی)
ذرات سبک دانه ISIRI 4984 (شیمیایی)
سلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سدیم یا منیزیم ISIRI 449 (شیمیایی)

سنگدانه درشت:
دانه بندی، درصد شکستگی، ISIRI 302 , ISIRI 4977, ISIRI 11568 (فیزیکی)
اندازه گیری دانه های پولکی و تطویل در سنگدانه درشت ISIRI 11269 (فیزیکی)
مقاومت سنگدانه های درشت در مقابل سایش لوس آنجلس ISIRI 8447 (فیزیکی)
الک ۷۵ میکرون ISIRI 446 (فیزیکی)
سلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سدیم یا منیزیم ISIRI 449 (شیمیایی)
تعیین مقدار سولفاتهای محلول در آب ISIRI 8672 (شیمیایی)
تعیین کلرید محلول در آب ISIRI 7147 (شیمیایی)