بزرگترین کارخانه تولید بتن آماده استاندارد در کرمان
 • READ MORE
  توسعه و تحقیق
  شرکت بتن سازان اولین واحد تولید بتن در استان کرمان است که ضرورت پژوهش و تحقیق و انتقال یافته های علمی به بخش های مختلف تولید را درک کرده و با تایٔید واحد R&D و استفاده مستمر از اساتید و پژوهشگران بتن و ارتباط دایٔمی با مجامع دانشگاهی، بنیانگذار تولید بتن های خاص و ارتقاء کیفیت محصولات خود شده است.
 • READ MORE
  کنترل کیفیت
  سیستم کنترل کیفیت این شرکت با حضور دایٔمی در تمام مراحل ساخت و تولید بتن آماده باعث تضمین کیفیت محصولات این شرکت می شود و همچنین واحد کنترل کیفیت با نظارت بر مصالح اولیه و محصول نهایی از تولید تا انتقال، نسبت به مرغوبیت و دوام محصول توجه ویژه دارد.
 • READ MORE
  آزمایشگاه همکار اداره استاندارد
  آزمایشگاه همکار اداره استاندارد شرکت بتن سازان دارای ظرفیت انجام آزمون های بتن، سنگدانه، آجر و پنل آجری، بلوک سیمانی و بلوک سقفی طبق پروانه تایید صلاحیت انجام آزمون به شماره NACI/Lab/578 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در صنعت بتن و مصالح ساختمانی میباشد.
 • READ MORE
  محصولات بتنی
  امروزه ساخت بتن‌های با مقاومت بالا از سوژه تحقیقات کنار گذاشته شده و بیش از فاکتور مقاومت به عامل دوام و طول عمر بتن اهمیت می دهند.