مهندس محمدحسین انجم‌شعاع متولد کرمان مدارک عالی مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد مهندسی عمران با گرایش مهندسی ترافیک خود را از کشور آمریکا اخذ نموده است. وی از سال ۱۳۶۱ پس از اخذ مدرک کارشناسی وارد عرصه کارهای اجرایی گردیده و برای مدت زمان طولانی در کارهای راهسازی مشغول بکار بوده و در یک مقطع زمانی نیز در رشته ترافیک با ادارات دولتی از جمله شهرداری کرمان همکاری نموده. مهندس انجم‌شعاع بیشتر از ۲۰ سال است که در دانشکده‌های فنی مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی سیرجان دروس رشته خود را تدریس می نماید.

مهندس محمدحسین انجم‌شعاع

نامبرده عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و سازمان نظام مهندسی ایالت کالیفرنیایِ آمریکا می‌باشد. با تجربه کاری بیش از ۲۵ سال در کارهای اجرایی در سال ۱۳۸۵ تصمیم به راه‌اندازی کارخانه تولید بتن آماده نمود تا بتواند بتن آماده مـورد نیـاز پروژه های عمرانی و ساختمانی شهر کرمان را متفاوت با دیدگاه علمی آخرین تکنولوژی تولید و تحویل شهروندان کرمانی نماید که خوشبختانه در این امر موفق بوده است.