تضمین کیفیت با بیمه ایران

با بتن آماده شرکت بتن سازان آسوده خاطر باشید؛ زیرا کیفیت بتن ما را بیمه ایران تضمین می کند.

ایزو ۹۰۰۱ در مدیریت کیفیت

شرکت تعاونی بتن سازان شهر کرمان دارای نشان بین المللی ایزو ۹۰۰۱ در مدیریت کیفیت، با کادر پرسنلی مجرب و متخصص در کنار شما.

استاندارد و مطمئن

بتن آماده بتن سازان دارای نشان استاندارد ملی ایران از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. واحد نمونه استاندارد ایران در سال ۱۳۸۹، ۱۳۹۰و۱۳۹۱ مجهز به آزمایشگاه‌ کنترل کیفیت و آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان.